Piwo w Czechach, czyli rzecz o bogatej tradycji piwnej

W żadnym innym kraju piwo nie ma tak prestiżowej pozycji jak w Czechach. Składa się na to wyjątkowo długa tradycja – wystarczy wspomnieć, że w takich miastach jak Switavy czy Slavkov warzone jest nieprzerwanie od średniowiecza.